TI Titel Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
ND Documentnummer 082571-2015
PD Publicatiedatum 0000-00-00 00:00:00
TW Plaats Genève
AU Naam aanbestedende dienst
OL Originele taal fr
HD Heading 04302
CY Land Zwitserland
AA Type aanbestedende dienst 3: Τοπικές αρχές
DS Document verzonden 0000-00-00 00:00:00
NC Opdracht 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedure 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Document 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Verordening 7: GPA
TY Type
AC Gunningscriteria
PC CPV-code 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - 7
RC NUTS-code
MA Hoofd activiteiten