TI Titel Meubilair voor medische doeleinden
ND Documentnummer 080736-2015
PD Publicatiedatum 0000-00-00 00:00:00
TW Plaats Landshut
AU Naam aanbestedende dienst
OL Originele taal de
HD Heading 01202
CY Land Duitsland
AA Type aanbestedende dienst 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Document verzonden 0000-00-00 00:00:00
NC Opdracht 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedure 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Document 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Verordening 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Type
AC Gunningscriteria
PC CPV-code 33192000 - Medische apparatuur
RC NUTS-code DE227
MA Hoofd activiteiten H: Υγεία