Gebruiksvoorwaarden

 • Aan het gebruik van de dienst Eutenders zijn de bepalingen verbonden van de Algemene zakelijke voorwaarden.
 • Eventuele uitzonderingen of aanvullende voorwaarden op de Algemene zakelijke voorwaarden zijn uitsluitend geldig na schriftelijke toestemming.
 • De contractuele relatie tussen EuTenders en de cliënt wordt bewerkstelligd door registratie of bestelling op de site EuTenders.
 • De gebruiker stemt ermee in het wachtwoord en de gebruikersnaam die door het portaal EuTenders worden toegekend, te beschermen als bedrijfsgeheim en deze uitsluitend te laten gebruiken door een gemachtigd persoon. Eventuele kosten die ontstaan als gevolg van (potentieël) misbruik, komen voor rekening van de gebruiker van het portaal. De gebruiker bevestigt, dat hij bekend is met de instructies en regels voor gebruik van EuTenders en de regelgeving en voorschriften met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht en de wetgeving zal naleven.
 • Het aanbod van de diensten van EuTenders is niet bindend. EuTenders behoudt zich het recht voor tot wijziging van het aanbod, zelfs nadat de cliënt het aanbod heeft aanvaard, indien dit door technische beperkingen wordt vereist of als het gaat om veranderingen op kleine schaal. De eigenschappen, vermeld in de instructies en brochures en andere materialen zijn niet bindend.
 • Toegang tot en gebruik van EuTenders is 24 uur per dag mogelijk, elke dag van het jaar, met uitzondering van de volgende gevallen.
 • Informatie van het portaal EuTenders is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is niet bestemd voor officiële of beleggingsactiviteiten.
 • Het portaal EuTenders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet-levering van openbare aanbestedingen in geval deze niet zijn opgenomen in de databank van het portaal EuTenders. Het portaal EuTenders is niet aansprakelijk voor enige ontstane financiële schade.
 • Het is niet toegestaan informatie van het portaal EuTenders onbevoegd te uploaden, te kopiëren, door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Het abonnement op de diensten van EuTenders geldt voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Het overeengekomen gebruik of wel uw wachtwoord kan niet worden geannuleerd vóór het verstrijken van het contract. In de lijst van tarieven van diensten is de hoogte van het abonnementstarief vastgesteld. De hoogte is afhankelijk van het aantal zoekprofielen, landen en e-mailadressen.
 • Om de kwaliteit van het gebruik van het portaal voor openbare aanbestedingen EuTenders te waarborgen verbindt zich ertoe de gebruiker om om bij toegang en gebruik van de diensten EuTenders alle richtlijnen en andere regels, vermeld op de elektronische pagina's na te leven.
 • De aanbieder biedt van zijn kant adequate uitrusting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onregelmatigheid of onwettigheid, ontstaan als gevolg van onjuiste installatie of onjuist gebruik door de gebruiker.
 • De aanbieder verbindt zich ertoe alle gegevens van de client die, overeenkomstig de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens en andere voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, worden beschouwd als persoonlijke gegevens, te beschermen en te verwerken in procedures overeenkomstig de voorschriften van de bepaling in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.
 • De cliënt kan te allen tijde door middel van schriftelijke kennisgeving eisen dat zijn gegevens niet gebruikt worden voor kennisgeving en dat zijn persoonlijke gegevens verwijderd worden uit de persoonlijke database. De cliënt stemt erin toe, door het portaal EuTenders kennisgevingen en eventuele promotie berichten toegestuurd te krijgen.
 • A single card payment is without recurring.
 • Eutenders heeft een 8-dagen geld terug garantie. Als u ontevreden bent over de service om welke reden dan ook, kunt u een volledige terugbetaling ontvangen mids u uw account binnen 8 dagen annuleert. Verzoeken voor terugbetaling dient te worden gestuurd naar info@eutenders.nl of gebruik het contactformulier met als onderwerp: Verzoek om teruggave.

EuroTranslate d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
EU-Slovenië
Tel..+386.3130.3697
Fax +386.1430.1542
ID: SI19860226
Bank info: NLB d.d.,
Linhartova 3,
1000 Ljubljana,
EU-Slovenië
SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

EuTenders